Επικοινωνία

Επιστημονικός υπεύθυνος έργου και υπεύθυνος συντονισμού και επικοινωνίας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Δημήτριος Άγγλος

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:  Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ)

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: Συνεργαζόμενος Ερευνητής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν. Πλαστήρα 100, Ηράκλειο, 700 13

ΤΗΛ.: 2810-391154

FAX: 2810-391300

E-mail: anglos@iesl.forth.gr

Συντονιστής ομάδας Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Απόστολος Σαρρής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Νικηφόρου Φωκά 130, Ρέθυμνο, 119

Συντονιστής ομάδας Ινστιτούτου Πληροφορικής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Martin Doerr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν. Πλαστήρα 100, Ηράκλειο, 700 13

Συντονιστής ομάδας Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Πουλίκος Πραστάκος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν. Πλαστήρα 100, Ηράκλειο, 700 13

Συντονιστής ομάδας Ινστιτούτου Επιστήμης Χημικής Μηχανικής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Πέτρος Κουτσούκος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σταδίου, Πάτρα, 26500

Συντονιστής ομάδας Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Δημήτριος Καφετζόπουλος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν. Πλαστήρα 100, Ηράκλειο, 700 13