Δημοσιεύσεις

Amalgamation of Satellite Remote Sensing and Geophysical Prospection for the Investigation of Ancient Cities: Two Case Studies from Demetrias and Pherai at the Region of Magnesia, Thessaly, Central Greece

Sarris, A., Donati, J., Kalayci, T., Simon, F-X., Manataki, M., Garcia &C., Cantoro, G., Amalgamation of Satellite Remote Sensing and Geophysical Prospection for the Investigation of Ancient Cities: Two Case Studies from Demetrias and Pherai at the Region of Magnesia, Thessaly, Central Greece. 8th Congress of Balkan Geophysical Society in Chania, Crete, Greece, 4-8 October 2015. [Manuscript][Presentation]

Εμπλεκόμενα Ινστιτούτα:
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Towards an Integrated Remote Sensing Strategy for Revealing the Urban details of the Hellenistic-Roman city of Demetrias, C. Greece

Sarris, A., Donati, J., Kalayci, T., Cuenca Garcia, C., Simon, X-F., Manataki, M. and Triantafylopoulou, P., Towards an Integrated Remote Sensing Strategy for Revealing the Urban details of the Hellenistic-Roman city of Demetrias, C. Greece. 11th International Conference on Archaeological Prospection, Warsaw, Poland, 15-19 September 2015. [Manuscript]

Εμπλεκόμενα Ινστιτούτα:
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Geophysical Prospection Techniques in Archaeological Research

Papadopoulos, N., Geophysical Prospection Techniques in Archaeological Research, OPTO-CH 2014 Politeia Workshop, July 2014. [Presentation]

Εμπλεκόμενα Ινστιτούτα:
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Combining CEEMD and Predictive Deconvolution for the suppression of multiple reflections and coherent noise on GPR signals

Manataki M., Vafidis, A. & Sarris, A. Combining CEEMD and Predictive Deconvolution for the suppression of multiple reflections and coherent noise on GPR signals. 8th International Workshop on Advanced Ground Penetrating Radar, Universita di Firenze, 7 – 10 luglio 2015. [Manuscript]

Εμπλεκόμενα Ινστιτούτα:
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Revealing the Urban Features of the Ancient Greek City of Mantineia through the Employment of Ground Penetrating Radar

Sarris, A., Manataki, M., Cuenca-Garcia, C., Donati, J., Kalayci, T., Papadopoulos, N. & Karapanagiotou, V. A., Revealing the Urban Features of the Ancient Greek City of Mantineia through the Employment of Ground Penetrating Radar. 8th International Workshop on Advanced Ground Penetrating Radar, Universita di Firenze, 7 – 10 luglio 2015. [Manuscript]

Εμπλεκόμενα Ινστιτούτα:
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Laser assisted removal of dark cement crusts from the mineral gypsum (selenite) architectural elements from the peripheral monuments of the archaeological site of Knossos

G. Grammatikakis, K. Demadis, K. Melessanaki, P. Pouli, Studies in Conservation, 2015, S3-S11

http://www.maneyonline.com/doi/pdfplus/10.1179/0039363015Z.000000000201

Εμπλεκόμενα Ινστιτούτα:
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ

Assessment of the in depth degradation of artificial aged triterpenoid paint varnishes using non-linear imaging microscopy techniques

G. Filippidis, M. Mari, L. Kelegkouri, A. Philippidis, A. Selimis, K. Melessanaki, M. Sygletou, C. Fotakis;  Microscopy and Microanalysis, Volume 21 / Issue 02 / April 2015, pp 510-517

http://dx.doi.org/10.1017/S1431927614013580

Εμπλεκόμενα Ινστιτούτα:
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ

Sensor Data Integration: concepts and Methods

Kalayci, T. & Sarris, A. Sensor Data Integration: concepts and Methods. International Conference on Computer Applications in Archaeology, CAA 2015, University of Sienna, Sienna, Italy, 30 March- 3 April, 2015. [Presentation]

Εμπλεκόμενα Ινστιτούτα:
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Sensor Fusion in Geophysics: A Synthetic Approach

Papadopoulos, N, Manataki, M., Kalayci, T. Sensor Fusion in Geophysics: A Synthetic Approach.International Conference on Computer Applications in Archaeology, CAA 2015, University of Sienna, Sienna, Italy, 30 March- 3 April, 2015. [Presentation]

Εμπλεκόμενα Ινστιτούτα:
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

An application of Agent-based model and GIS in Minoan Crete

Chliaoutakis, A., Sarris, A., & G. Chalkiadakis. An application of Agent-based model and GIS in Minoan Crete, International Conference on Computer Applications in Archaeology, CAA 2015, University of Sienna, Sienna, Italy, 30 March- 3 April, 2015

Εμπλεκόμενα Ινστιτούτα:
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών