Ημερίδα Παρουσίασης Αποτελεσμάτων του Προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ – ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 18:00-21:15
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Αίθουσα Διαλέξεων ΙΜΣ, Νικ. Φωκά 130, Ρέθυμνο (Παλιά Πόλη)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

18:00- 18:15 Χαιρετισμοί και Ενημέρωση 

Α. Τζιγκουνάκη & Δ. Άγγλος
EΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΛΕΙΖΕΡ (ΙΗΔΛ)

18:15-18:30 Αποκωδικοποίηση του χώρου με επίγειες και δορυφορικές τεχνικές χαρτογράφησης. 

Α. Σαρρής, Τ. Kalayci, F-X. Simon, J. Donati, C. CuencaGarciá, C., Ι. Moffat, N. Aργυρίου, G. Cantoro, M. Μανατάκη & Ν. Νίκας
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΜΣ)

18:30-18:45 Τομογραφικές γεωφυσικές τεχνικές για την αναπαράσταση θαμμένων μνημείων πολιτισμικής κληρονομιάς. 

Ν. Παπαδόπουλος, G. Cantoro & A. Σαρρής
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΜΣ)

18:45-19:00 Η εφαρμογή της Φωτογραμμετρίας στην Πολιτιστική Κληρονομιά. Πέρα από μία απλή τεκμηρίωση. 

G. Cantoro
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΜΣ)

19:00-19:15 Ιστορική γεωγραφική πληροφορία: πρότυπα και σημασιολογία. 

E. Γκαδόλου
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΥΜ)

19:15-19:30  Εφαρμογή της οδηγίας INSPIRE για την τεκμηρίωση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Π. Πραστάκος & Ε. Γκαδόλου
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΥΜ)

 

19:30-19:40 Διάλειμμα

 

19:40-19:50 Φορητές διατάξεις και οργανολογία για την επιτόπια ανάλυση υλικών, δομική διάγνωση και συντήρηση/αποκατάσταση αντικειμένων πολιτισμικής κληρονομιάς και μνημείων. 

Π. Σιώζος, Κ. Χατζηγιαννάκης, Α. Φιλιππίδης, Ζ. Παπλιάκα, Κ. Μελεσανάκη, Ε. Μπερνικόλα, Μ. Ανδριανάκης, Β. Τορνάρη, Π. Πουλή, Δ. Άγγλος
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΛΕΙΖΕΡ (ΙΗΔΛ)

19:50-20:00 Μελέτη των χρωστικών στις οθωμανικές επιγραφές του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης 

Μ. Βακονδίου, Π. Σιώζος, Α. Φιλιππίδης, Ζ. Ε. Παπλιάκα, Κ. Μελεσανάκη & Δ. Άγγλος
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΜΣ)
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΛΕΙΖΕΡ (ΙΗΔΛ)

20:00-20:15 Τεκμηρίωση Αναλυτικών Επιστημονικών Μεθόδων

X. Μπεκιάρη, Μ. Doerr.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Ι.Π.)

20:15-20:30  Γενετική ταυτότητα, καταγωγή και ποικιλότητα του ανθρώπου.

Δ. Καφετζόπουλος
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΜΒΒ)

20:30-20:45 IPERION-CH.gr: Διεπιστημονικές Ερευνητικές Υποδομές ως εργαλεία στήριξης & ενίσχυσης της έρευνας στην Πολιτισμική Κληρονομιά. Προοπτικές στην Ευρώπη & την Ελλάδα. 

Δ. Άγγλος
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΛΕΙΖΕΡ (ΙΗΔΛ)

 

20:45 Συζήτηση

 


Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>