Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια στο «διαδίκτυο του μέλλοντος»
Θερινό Σχολείο για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών που συνδιοργανώνεται από τον ENISA και το ΙΤΕ

Announcements

10.09.2010

Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια στο «διαδίκτυο του μέλλοντος»
Θερινό Σχολείο για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών που συνδιοργανώνεται από τον ENISA και το ΙΤΕ

Σε συνέχεια των επιτυχών διοργανώσεων των δύο προηγούμενων ετών, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA) και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) συνδιοργανώνουν το τρίτο Θερινό Σχολείο για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (NIS'10). Η φετινή θεματική περιοχή του θερινού σχολείου έχει τίτλο «Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος». Το θερινό σχολείο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 13 και 17 Σεπτεμβρίου 2010 στην Χερσόνησο.

Το «Διαδίκτυο του Μέλλοντος» υπόσχεται έναν νέο συναρπαστικό κόσμο ηλεκτρονικών υπηρεσιών και δυνατοτήτων: συσκευές που αυτόματα θα ανταλλάσουν πληροφορίες υπηρετώντας τους χρήστες τους, υπηρεσίες που αυτόνομα θα συνδυάζουν πληροφορίες από πολλαπλές πηγές, πρωτόκολλα και συστήματα που είναι σε θέση να ελέγξουν και να κατευθύνουν σύνθετες και πολύπλοκες διεργασίες. Η ασφάλεια, η ιδιωτικότητα και η εμπιστοσύνη είναι κρίσιμα και προαπαιτούμενα χαρακτηριστικά όλων των υπηρεσιών, εφαρμογών και συναλλαγών που θα προσφέρονται και θα πραγματοποιούνται πάνω από το «Διαδίκτυο του Μέλλοντος». Η διασφάλιση της ακεραιότητας και η προστασία των πληροφοριών, η δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των χρηστών και η περεταίρω καλλιέργεια του αισθήματος εμπιστοσύνης των χρηστών σε εφαρμογές και υπηρεσίες σε αυτόν τον νέο και πολλά υποσχόμενο κόσμο αποτελούν θεμελιώδεις προκλήσεις.

Η πολυεπίπεδη θεματολογία της Εμπιστευτικότητας και της Ασφάλειας στο «Διαδίκτυο του Μέλλοντος» θα καλυφθεί από διαλέξεις με πολιτικές, νομικές, ακαδημαϊκές / ερευνητικές και βιομηχανικές προσεγγίσεις και προεκτάσεις. Συμμετέχοντες του θερινού σχολείου αναμένεται να είναι αξιωματούχοι και υψηλόβαθμα στελέχη Ευρωπαϊκών Οργανισμών και εθνικών αρχών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στελέχη εταιριών υψηλής τεχνολογίας και μέλη της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα. Silvia Adriana Ticau (ευρωβουλευτής της Ρουμανίας), ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων Mr. Peter Hustinx, ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας, ο Διευθυντής του τομέα αναδυόμενων τεχνολογιών και υποδομών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Mr. Mario Campolargo και οι παγκοσμίως αναγνωρισμένοι ερευνητές Mr. Bruce Scheier της British Telecom και Mr. Mikko Hypponen της F-Secure.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.nis-summer-school.eu

Επικοινωνία: admin@nis-summer-school.eu