Παρουσίαση

αμφιθέατρο «Γιώργος Λιάνης»
Κεντρικό κτήριο ΙΤΕ / ΕΚΕΚ

αίθουσα 211 STEP-C
Κτήριο ΕΤΕΠ-Κ

αίθουσα «Στέλιος Ορφανουδάκης»
Κεντρικό κτήριο ΙΤΕ / ΕΚΕΚ

αίθουσα 323 STEP-C
Κτήριο ΕΤΕΠ-Κ

αίθουσα «Αλκιβιάδης Παγιατάκης»
Κεντρικό κτήριο ΙΤΕ / ΕΚΕΚ

αίθουσα 324 STEP-C
Κτήριο ΕΤΕΠ-Κ

αίθουσα σεμιναρίων 1
Κεντρικό κτήριο ΙΤΕ / ΕΚΕΚ

Συνεδριακοί χώροι ΙΤΕ