Ελληνικά

Services to the Private sector

 

Οι ερευνητές του ΙΤΕ έχουν την εμπειρία της συνεργασίας με επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Πολλοί από τους ερευνητές έχουν καλή κατανόηση των τεχνολογικών αναγκών της βιομηχανίας και αναπτύσσουν εφαρμοσμένες τεχνολογίες ή ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με επιχειρήσεις για να αποδείξουν την οικονομικά συμφέρουσα βιομηχανική εφαρμογή των καινοτόμων τεχνολογιών τους.

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και του ΙΤΕ. Μέσω του Γραφείου Διαμεσολάβησης, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίσουν:

  • Νέες ιδέες για προϊόντα και υπηρεσίες βασισμένα στην επιστημονική γνώση και τις καινοτόμους τεχνολογίες του ΙΤΕ
  • Τεχνογνωσία και σύγχρονο εξοπλισμό μετρήσεων και αναλύσεων για τη μείωση της επένδυσης και του χρόνου που απαιτείται για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων
  • Λύσεις στις τεχνολογικές τους ανάγκες για τη βελτίωση ενός προϊόντος ή διεργασίας
  • Ευκαιρίες επένδυσης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων τεχνολογικής βάσης
Το Γραφείο Διαμεσολάβησης εντοπίζει τον κατάλληλο συνεργάτη για τις ανάγκες της επιχείρησης, διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ τους και φροντίζει για την σύναψη κατανοητών συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας ή ερευνητικής συνεργασίας.