Άλλες δραστηριότητες του ΣΕΙΤΕ

Ο ΣΕΙΤΕ επιπλέον της συνδικαλιστικής του δράσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Κατασταστικού του και αποτυπώνεται σε προτάσεις και παρεμβάσεις για την εφαρμογή της νομοθεσίας, σχεδιάζει και υλοποιεί ενέργειες και δράσεις για την επαύξηση της ποιότητας στην εργασιακή ζωή των εργαζομένων του ΙΤΕ. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΙΤΕ, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, συντονίζει τις παρακάτω δράσεις:

 • Δράση αιμοδοσίας: σε συνεργασία με τον ιατρό του ΙΤΕ και με την υποστήριξη της μονάδας αιμοδοσίας του ΠΑΓΝΗ, ο ΣΕΙΤΕ συντονίζει την πραγματοποίηση, σε τακτά χρονικά διαστήματα, αιμοδοσίας στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου του ΙΤΕ.
  Υπεύθυνος: Χατζηγιαννάκης Κωνσταντίνος, τηλ: 2810 391120, e-mail: kostas at iesl.forth.gr
 • Ομάδα Εθελοντισμού: Ο ΣΕΙΤΕ με στόχο να βοηθήσει συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται καθημερινά από την οικονομική κρίση ή άλλες οργανώσεις εθελοντών, συνέστησε Ομάδα Εθελοντισμού η οποία είναι αρμόδια μεταξύ άλλων για:
  • τη συλλογή ειδών 1ης ανάγκης, όπως τρόφιμα και ρούχα, αλλά και άλλων αντικειμένων π.χ. παιχνίδια / βιβλία για παιδιά
  • τη μεθοδευμένη κατανομή των συλλεχθέντων σε συνανθρώπους μας που αποδεδειγμένα τα έχουν ανάγκη
  • τη συνεργασία με άλλους φορείς, π.χ. εθελοντική ομάδα GIVE, τοπικά δημοτικά διαμερίσματα κ.α.
  Υπεύθυνος: Κασσωτάκης Γιάννης, τηλ: 2810 391168, e-mail: gkasotak at admin.forth.gr