Αιμοδοσία

Ημέρες και τόπος εθελοντικής αιμοδοσίας:

  • Ολοκληρώθηκε: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00 - 13.00 στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου του ΙΤΕ
  • Ολοκληρώθηκε: Τρίτη 5 Μαΐου 2015 και ώρα 10.00 - 13.00 στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου του ΙΤΕ
  • Ολοκληρώθηκε: Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00 - 13.00 στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου του ΙΤΕ
  • Ολοκληρώθηκε: Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 και ώρα 10.00 - 13.00 στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου του ΙΤΕ
  • Ολοκληρώθηκε: Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 και ώρα 10.00 - 13.00 στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου του ΙΤΕ
  • Ολοκληρώθηκε: Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 10.00 - 15.00 στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου του ΙΤΕ

Οι εθελοντικές αιμοδοσίες πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως 3 κατ' έτος) σε συνεργασία με τον ιατρό του ΙΤΕ και με την υποστήριξη της μονάδας αιμοδοσίας του ΠΑΓΝΗ. Ελπίζουμε να συμμετέχουν σε αυτές όσον το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστετε με τον υπεύθυνο αιμοδοσίας Χατζηγιαννάκη Κωνσταντίνο, τηλ: 2810 391120, e-mail: kostas at iesl.forth.gr

Παράλληλα με την συνεισφορά στο έργο της διαχείρισης της εθελοντικής αιμοδοσίας, ο ΣΕΙΤΕ τον Οκτώβριο 2014 εγγράφηκε στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών”, όπου και διατηρούνται επικαιροποιημένες τις πληροφορίες του συλλόγου για τον σκοπό.