Ανακύκλωση απορριμμάτων με ευθύνη της ΤΥ/ΙΤΕ

Επιθυμούμε να σας κάνουμε γνωστό ότι ύστερα από πρόταση του Συλλόγου Εργαζομένων του ΙΤΕ, την οποία αποδέχθηκε ο Πρόεδρος του ΙΤΕ και σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου, έχει αρχίσει η προσπάθεια συλλογής και προώθησης ανακυκλώσιμων υλικών. Υπολογίζεται ότι περισσότερο από το 80% των απορριμμάτων στο ΙΤΕ είναι ανακυκλώσιμα. Από αυτό και μόνο το γεγονός καταδεικνύεται η σημασία του εγχειρήματος. Προς τούτο παρακαλούμε όλους σας να συμβάλετε σε αυτή την προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό.

Για το σκοπό αυτό έχουν καθοριστεί τα παρακάτω 3 σημεία συγκέντρωσης (ΣΣ), των υλικών αυτών, στα όποια και υπάρχουν κάδοι ευκρινώς επισημασμένοι:

 1. Στον χώρο συγκέντρωσης και των λοιπών απορριμμάτων του Κεντρικού κτιρίου νότια του ΙΜΒΒ (δίπλα στο στέγαστρο στάθμευσης των δίκυκλων).
 2. Στον χώρο συγκέντρωσης και των λοιπών απορριμμάτων των κτιρίων του ΕΤΕΠ-Κ νότια των κτηρίων Α και Β του ΕΤΕΠ-Κ (διπλά στην περίφραξη).
 3. Στον χώρο συγκέντρωσης και των λοιπών απορριμμάτων του ENISA.

Διευκρινίζεται ότι ως ανακυκλώσιμα υλικά είναι τα εξής:

 1. το χαρτί (κοινό, συσκευασίας, χαρτόνι κ.λ.π.)
 2. τα πλαστικά κάθε είδους και μορφής
 3. τα μέταλλα κάθε είδους και μορφής
 4. το γυαλί κάθε είδους και μορφής και
 5. το ξύλο κάθε είδους και μορφής.

Ειδικά για την ανακύκλωση των Η/Υ και περιφερειακών τους, των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών και εξαρτημάτων, επειδή γίνεται με διαφορετική διαδικασία και όχι κατά τακτά χρονικά διαστήματα έχουν καθοριστεί τα παρακάτω 4 σημεία συγκέντρωσης:

 1. Στο Β’ υπόγειο του Κεντρικού κτηρίου, όπου τερματίζει ο κεντρικός ανελκυστήρας.
 2. Στο υπόγειο του Α κτηρίου ΕΤΕΠ-Κ, πλησίον του ανελκυστήρα και πλάι στην ηλεκτροκίνητη θύρα της αυλής.
 3. Στο ισόγειο του Β κτηρίου ΕΤΕΠ-Κ, κάτω από τα 2 κλιμακοστάσια.
 4. Στο υπόγειο του κτηρίου ENISA, πλησίον του ανελκυστήρα.

Δεδομένου ότι το προσωπικό καθαριότητας λόγω φύσεως αδυνατεί να μεταφέρει τα ογκώδη και βαριά ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. μεγάλες και βαριές συσκευασίες) στα σημεία συγκέντρωσης, θα πρέπει να αναλαμβάνει ο υπεύθυνος να τα προωθεί στο πλησιέστερο ΣΣ.

Για τα συνήθη ανακυκλώσιμα υλικά (μικρού όγκου και βάρους), παρακαλείστε, κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό καθαριότητας (το οποίο έχει ήδη ενημερωθεί), να διερευνήσετε και να ορίσετε τον τρόπο διαχωρισμού και συγκέντρωσής τους στο χώρο εργασίας σας για την προώθησή τους στην συνέχεια, από το προσωπικό καθαριότητας στα ΣΣ.

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες μας, θα πρέπει προ της εξόφλησής, των να απομακρύνουν τα άχρηστα υλικά που οι ίδιοι δημιούργησαν και τα οποία, εφόσον είναι ανακυκλώσιμα, θα πρέπει να τα μεταφέρουν στο πλησιέστερο ΣΣ, άλλως να τα απομακρύνουν από το ΙΤΕ με δική τους ευθύνη, υπό την εποπτεία του εκάστοτε υπευθύνου εκ μέρους του ΙΤΕ.

Τέλος για κάθε θέμα σχετικό με την ανακύκλωση, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Εμμανουήλ Παπαδάκη της ΤΥ/ΙΤΕ (τηλ. 1436, 1094, 1455) και στον κ. Αριστείδη Πετράκη του Συλλόγου Εργαζομένων ΙΤΕ (τηλ. 1326, 6977 47 1102).

Για την ΤΥ/ΙΤΕ
Ν.Μ.Καλοχριστιανάκης