Συνδρομές μελών

Το ποσό της ετήσιας συνδρομής για τα μέλη του Συλλόγου έχει καθοριστεί στα 10 Ευρώ, και δύναται να αναπροσαρμόζεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΙΤΕ.

Για τα νέα μέλη, υπάρχει κόστος εγγραφής 3 ευρώ.

Για την αυτοματοποιημένη καταβολή της συνδρομής ενός μέλους με αυτόματη παρακράτηση τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, θα πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στην ΚΔ/ΙΤΕ η παρακάτω δήλωση.

Δήλωση - Πάγια εντολή προς την ΚΔ/ΙΤΕ | Declaration - Standing Order