Θέσεις και προτάσεις του ΣΕΙΤΕ επί διατάξεων του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

Σημαντική είδηση

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση μελών ΣΕΙΤΕ: Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00