ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Δίκτυο υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των εργαζομένων του ΙΤΕ για τα εργασιακά τους δικαιώματα, παρέχονται τεκμηριωμένες πληροφορίες από το δίκτυο υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ).

Σημειώνεται ότι, μέσω της σχετικής φόρμας υποβολής ερωτημάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το ΙΝΕ για πιθανά ερωτήματά σας.

Ο ΣΕΙΤΕ μπορεί να υποβάλει γενικότερα ερωτήματα που αφορούν οριζόντια εφαρμογή πτυχών της κείμενης νομοθεσίας ή και εξατομικευμένα θέματα συγκεκριμένου εργαζομένου εφόσον αυτός για κάποιο λόγο το επιθυμεί, πάντα με τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

Εργασιακά θέματα

Ασφαλιστικά θέματα

Κοινωνική ασφάλιση