Εγκαίνια έκθεσης στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών | Νέα

Εκδηλώσεις

14.09.2010

Εγκαίνια έκθεσης στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

ΑΛΕΚΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010, 17.45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ : 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ITE*
Ώρες λειτουργίας : Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή, 10.00-14.00 και 18.00-20.00
Τρίτη, Τετάρτη 10.00-14.00

*Νικηφόρου Φωκά 126-130, 74100 Ρέθυμνο

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Κα 'Αλκη Χατζηνικολάου
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Μελισσινού & Νικηφόρου Φωκά 130,Τ.Θ. 119, Ρέθυμνο 74100
τηλ.: 28310 25146, 56627
fax: 28310 25810