Εξωστρέφεια

Εξωστρέφεια

Εξωστρέφεια

Επιστημονικές Διαλέξεις
Επισκέψεις Σχολείων

Το ΙΤΕ είναι αρωγός στην εκπαίδευση, υποστηρίζοντας τον επαγγελματικό προσανατολισμό: περισσότεροι από 1.100 μαθητές επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του ετησίως, για να γνωρίσουν την πρωτοποριακή έρευνα που διεξάγεται στο Ίδρυμα, συμμετέχοντας σε παρουσιάσεις και επισκέψεις σε ερευνητικά του εργαστήρια. Συναντούν και συνομλούν με τους ίδιους τους ε...

Διαβάστε περισσότερα ⟶
Βραδιά Ερευνητή

Η Βραδιά Ερευνητή έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως ένας πανευρωπαϊκός θεσμός για την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στην κοινωνία, αποτελώντας πλέον τη μεγαλύτερη γιορτή για την επιστήμη, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία της Βραδιάς Ερευνητή ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και θεσμοθετήθηκε μέσα από...

Διαβάστε περισσότερα ⟶