Έρευνα

Έρευνα

Έρευνα

Ερευνητικά Έργα

Στο ΙΤΕ, την τελευταία 8ετία (2012-2020) έχουν υλοποιηθεί συνολικά 3.408 έργα από Ευρωπαϊκά, Διεθνή, και Εθνικά προγράμματα, προϋπολογισμού άνω των 1,2 δις €. Το 2020, 567 ερευνητικά έργα βρίσκονταν σε εξέλιξη, προϋπολογισμού περίπου 149 εκ.€ Ανταγωνιστικές Χρηματοδοτήσεις 41 Έργα χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) Το...

Διαβάστε περισσότερα ⟶
Δημοσιεύσεις & Αναφορές

2012-2022 8,565 Δημοσιεύσεις 156,951 Αναφορές (χωρίς αυτοαναφορές) 135 h-index 18.32 Μ.Ο. αναφορών/άρθρο 123,935 Ετεροαναφορές Δημοσιεύσεις ανά Ινστιτούτο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ - ΙΗΔΛ Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας - IMBB Ινστιτούτο Πληροφορικής - ΙΠ Ινστιτούτο Υπολ...

Διαβάστε περισσότερα ⟶
Καινοτομία
Βραβεία του ΙΤΕ