Έρευνα

Έρευνα

Έρευνα

Ερευνητικά Έργα

Στο ΙΤΕ, την τελευταία 8ετία (2012-2020) έχουν υλοποιηθεί συνολικά 3.408 έργα από Ευρωπαϊκά, Διεθνή, και Εθνικά προγράμματα, προϋπολογισμού άνω των 1,2 δις €. Το 2020, 567 ερευνητικά έργα βρίσκονταν σε εξέλιξη, προϋπολογισμού περίπου 149 εκ.€ Ανταγωνιστικές Χρηματοδοτήσεις 38 Έργα χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) Το...

Διαβάστε περισσότερα ⟶
Δημοσιεύσεις & Αναφορές

2010-2021 8.971 Δημοσιεύσεις 163.707 Αναφορές (χωρίς αυτοαναφορές) 145 h-index 19,99 Μ.Ο. αναφορών/άρθρο 134.191 Ετεροαναφορές Δημοσιεύσεις ανά Ινστιτούτο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ - ΙΗΔΛ Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας - IMBB Ινστιτούτο Πληροφορικής - ΙΠ Ινστιτούτο Υπολ...

Διαβάστε περισσότερα ⟶
Καινοτομία
Βραβεία του ΙΤΕ