Συμμετοχή του ΕΙΧΗΜΥΘ στην ανακάλυψη του γραφένιου - της πιο λεπτής και ισχυρής μεμβράνης άνθρακα | Νέα

Επιστημονικά Νέα

Συμμετοχή_του_ΕΙΧΗΜΥΘ_στην_ανακάλυψη__του_γραφένιο
08.10.2010

Συμμετοχή του ΕΙΧΗΜΥΘ στην ανακάλυψη του γραφένιου - της πιο λεπτής και ισχυρής μεμβράνης άνθρακα

Η Σουηδική Ακαδημία Επιστημών απέμεινε πρόσφατα το βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2010 από κοινού στον Andre Geim και στον Konstantin Novoselov "για τα πρωτοποριακά πειράματά τους σχετικά με το δισδιάστατο υλικό γραφένιο". Περισσότερες εκλαϊκευμένες πληροφορίες για το γραφένιο και τη σχετική έρευνα των βραβευθέντων βρίσκονται στο εξής αρχείο.

Ο Καθηγητής Κώστας Γαλιώτης, Διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ) και οι συνεργάτες του από το Ινστιτούτο (Δρ. Παρθένιος) αλλά και το Πανεπιστήμιο Πατρών (Επικ. Καθηγητής Κων/νος Παπαγγελής) συνεργάζονται στενά με τους βραβευθέντες και μερικά αποτελέσματα από την κοινή ερευνητική τους προσπάθεια περιγράφονται στις ακόλουθες δημοσιεύσεις:

      “

From Graphene to Carbon Fibres: Mechanical Deformation and Development of a Universal Stress Sensor


Η ερευνητική δραστηριότητα στο ΙΤΕ/ ΕΙΧΗΜΥΘ αφορά τη μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων του γραφενίου σε εφελκυσμό αλλά και θλίψη αλλά και την παραγωγή νανοσυνθέτων υλικών με βάση το γραφένιο. Στα πλαίσια αυτά μελετάται διεξοδικά και η φυσική του γραφενίου με την τεχνική της φασματοσκοπίας Raman.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Καθηγητής Κώστας Γαλιώτης
ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ και Τμήμα Επιστήμης των Υλικών Πανεπιστημίου Πατρών
Τηλ.: 2610 965 301
e-mail: c.galiotis@iceht.forth.gr
http://www.iceht.forth.gr/staff/galiotis.html