HealthSonar - Μία (1) θέση τεχνικού έρευνας

Job Board

HealthSonar - Μία (1) θέση τεχνικού έρευνας

Position Description

Μελέτη διηλεκτρικών διακοπτών RF MEMS με φασματοσκοπία fourier 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

HEALTHSONAR - A system for monitoring sleep and healthy living with low energy radio technology

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής  
  • Διδακτορικός τίτλος από τμήμα Φυσικής  
  • Εμπειρία σε θέματα μικροηλεκτρονικής 
  • Εμπειρία σε ημιαγωγούς iii-v 
  • Εμπειρία σε φασματοσκοπία Fourier και μοντελοποίηση
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Κωνσταντινίδη (aek@physics.uoc.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος HEALTHSONAR, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

4,5 μήνες

Funding

Announcement Date: 11.12.2022
Closing Date: 21.12.2022
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser