Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένο/η φοιτητή /τρια σε Διδακτορικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική ή Μηχανική Υπολογιστών ή αντίστοιχη περιοχή επιστημών

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένο/η φοιτητή /τρια σε Διδακτορικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική ή Μηχανική Υπολογιστών ή αντίστοιχη περιοχή επιστημών

Advanced deep learning techniques for detection, segmentation, and classification of lung nodules.
Announcement Date: 21.12.2022
Closing Date: 02.01.2023
Institute: Institute of Computer Science