PACE-IN - Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα

Job Board

PACE-IN - Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα

Position Description

O/H υποψήφιος αναμένεται να δουλέψει σε ορισμένα θέματα κβαντικής οπτικής και κβαντικής πληροφορίας, όπως είναι η δημιουργία και ο έλεγχος συστημάτων αλληλεπιδρώντων ατόμων, τα οποία προορίζονται ως κβαντικές μνήμες, καθώς και η σύμφωνη μεταφορά κβαντικών καταστάσεων από άτομα σε φωτόνια, και αντιστρόφως.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

PACE-IN - Photon-Atom Cooperative Effects at Interfaces

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικών Επιστημών (π.χ. Φυσικής, Οπτικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών κ.α.)
  • Μεταπτυχιακό (MSc) σε σχετικό πεδίο
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Desirable Qualifications

  • Καλό θεωρητικό υπόβαθρο σε θέματα κβαντικής θεωρίας
  • Γνώσεις Η/Υ και προγραμματισμού

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά όνομα του προγράμματος και στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ D. Petrosyan (dap@iesl.forth.gr) . Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος PACE-IN και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

10 μήνες

Funding

Announcement Date: 21.12.2022
Closing Date: 31.12.2022
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser