Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένο/η φοιτητή /τρια σε Μεπαπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών, Πληροφορική, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ ή αντίστοιχο

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένο/η φοιτητή /τρια σε Μεπαπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών, Πληροφορική, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ ή αντίστοιχο

Έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού και διεπαφής χρήστη-υπολογιστή πραγματικού χρόνου για την ανάλυση βίντεο προσώπου και γραφική οπτικοποίηση κινούμενου ψηφιακού προσώπου.
Announcement Date: 24.01.2023
Closing Date: 03.02.2023
Institute: Institute of Computer Science