OLiPoT - Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα

Job Board

OLiPoT - Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα

Position Description

Ανάλυση δεδομένων του έργου. Διάχυση αποτελεσμάτων του έργου. Πειράματα και μετρήσεις όπως απαιτείται από το Τεχνικό Δελτίο του έργου. Οποιαδήποτε άλλη εργασία, σχετική με το έργο, του ανατεθεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Βασικό πτυχίο (B.Sc.) Σχολής Θετικών Επιστημών ή συναφούς σχολής
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης Σχολής Θετικών Επιστημών ή συναφούς σχολής
  • Εμπειρία σε εργαστήριο οπτικής ή laser [όπως προκύπτει από το βιογραφικό ή άλλες πηγές]
  • Γνώση και εμπειρία 2D και 3D σχεδίασης πειραματικών διατάξεων με ηλεκτρονικό υπολογιστή (CAD) [όπως προκύπτει από το βιογραφικό ή άλλες πηγές]
  • Μια τουλάχιστον επιστημονική δημοσίευση σε περιοδικό με κριτές τα τελευταία 2 χρόνια

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Μ. Βελεγράκη (vele@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος OLiPoT, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

2 μήνες
Announcement Date: 27.01.2023
Closing Date: 07.02.2023
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser