Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα ή Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας (Biomedical Engineer) - Εργαστήριο Η. Γκιζελή [Ref. # ORZ-0434]

Job Board

Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα ή Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας (Biomedical Engineer) - Εργαστήριο Η. Γκιζελή [Ref. # ORZ-0434]

Announcement Date: 14.02.2023
Closing Date: 01.03.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology