Προκήρυξη για τρεις (3) θέσεις συμβούλων μεταφοράς τεχνολογίας στο Ηράκλειο Κρήτης (κωδ. θέσης TTO_HER_FEB_2023_3)

Job Board

Προκήρυξη για τρεις (3) θέσεις συμβούλων μεταφοράς τεχνολογίας στο Ηράκλειο Κρήτης (κωδ. θέσης TTO_HER_FEB_2023_3)

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) Συμβούλων Μεταφοράς Τεχνολογίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου.

Κατεβάστε την προκήρυξη

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Announcement Date: 16.02.2023
Closing Date: 02.03.2023
Institute: PRAXI Network