Food-TRAST - Δύο (2) θέσεων μεταδιδακτορικών συνεργατών

Job Board

Food-TRAST - Δύο (2) θέσεων μεταδιδακτορικών συνεργατών

Position Description

Πειραματική εργασία σε ανίχνευση χημικών ουσιών σε THz, ανάπτυξη τεχνικών ενίσχυσης πεδίου για βελτίωση της ανίχνευση

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Διδακτορικό Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών
  • Εμπειρία σε υπερταχεία λέιζερ και τρισδιάστατο πολυφωτονικό πολυμερισμό
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Σχετικές δημοσιεύσεις

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Στ. Τζωρτζάκη (stzortz@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος Food-TRAST, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

3 μήνες
Announcement Date: 17.02.2023
Closing Date: 27.02.2023
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser