Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Διδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια (Υποψήφιος/α Διδάκτορας) - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Deciphering gene expression by long non-coding RNAs in yeast and mammalian stem cells: mechanisms of Cell Fate Determination (Ακρωνύμιο: InCFD)» με Αριθμό πρότασης 1287 [Ref # ELD-0435]

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Διδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια (Υποψήφιος/α Διδάκτορας) - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Deciphering gene expression by long non-coding RNAs in yeast and mammalian stem cells: mechanisms of Cell Fate Determination (Ακρωνύμιο: InCFD)» με Αριθμό πρότασης 1287 [Ref # ELD-0435]

Announcement Date: 24.02.2023
Closing Date: 11.03.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology