Πλήρωση μίας (1) θέσης «Υποστήριξης Δράσεων Επικοινωνίας» στο υποκατάστημα των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ στην Αθήνα.

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης «Υποστήριξης Δράσεων Επικοινωνίας» στο υποκατάστημα των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ στην Αθήνα.

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση με αντικείμενο «Υποστήριξη δράσεων επικοινωνίας για εκδόσεις Επιστημών Ζωής & Υγείας σε θέματα που αφορούν το ευρύ κοινό και την επιστημονική κοινότητα (κυρίως: Ιατρική, Νευροεπιστήμη, Βιολογία, Γενετική) και (β) επιστημονικής εκλαΐκευσης Θετικών Επιστημών» με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Κατεβάστε την πρόσκληση

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.pdf

Announcement Date: 28.02.2023
Closing Date: 17.03.2023
Institute: Crete University Press