ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ JUNIOR ΘΕΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ MARKETING

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ JUNIOR ΘΕΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ MARKETING

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) junior θέσης στελέχους επικοινωνίας και marketing με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Κατεβάστε την πρόσκλση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Announcement Date: 22.03.2023
Closing Date: 03.04.2023
Institute: PRAXI Network