Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Γ. Γαρίνη [Ref. # ORZ-0442]

Job Board

Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Γ. Γαρίνη [Ref. # ORZ-0442]

Announcement Date: 11.04.2023
Closing Date: 21.04.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology