Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Ι. Βόντα [Ref. # PAR-0448]

Job Board

Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Ι. Βόντα [Ref. # PAR-0448]

Announcement Date: 24.04.2023
Closing Date: 04.05.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology