Μία (1) θέση Μεταπτυχιακού/ής Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Π. Ποϊράζη [Ref. # PAR-0460]

Job Board

Μία (1) θέση Μεταπτυχιακού/ής Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Π. Ποϊράζη [Ref. # PAR-0460]

Announcement Date: 08.06.2023
Closing Date: 18.06.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology