Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Η. Γκιζελή [Ref. # ORZ-0459]

Job Board

Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Η. Γκιζελή [Ref. # ORZ-0459]

Announcement Date: 08.06.2023
Closing Date: 18.06.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology