Μια (1) θέση Ματαδιδακτορικού/ής Ερευνητή/ρειας - Εργαστήριο Ε. Φρουδαράκη [Ref. # ORZ-0455]

Job Board

Μια (1) θέση Ματαδιδακτορικού/ής Ερευνητή/ρειας - Εργαστήριο Ε. Φρουδαράκη [Ref. # ORZ-0455]

Announcement Date: 08.06.2023
Closing Date: 31.07.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology