Μια (1) θέση Μεταπτυχιακού/ής Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Ε. Ντίνη [Ref. # PAR-0461]

Job Board

Μια (1) θέση Μεταπτυχιακού/ής Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Ε. Ντίνη [Ref. # PAR-0461]

Announcement Date: 16.06.2023
Closing Date: 26.06.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology