ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ της διαδικασίας πλήρωσης δυο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού – Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας - στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΙΜΒΒ - εργ. Γ. Μαυροθαλασσίτη [Ref # IMB-0451]

Job Board

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ της διαδικασίας πλήρωσης δυο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού – Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας - στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΙΜΒΒ - εργ. Γ. Μαυροθαλασσίτη [Ref # IMB-0451]

Announcement Date: 16.06.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology