LaserGraph - Μία (1) θέση μεταπτυχιακού φοιτητή

Job Board

LaserGraph - Μία (1) θέση μεταπτυχιακού φοιτητή

Position Description

Ανάπτυξη φωτοχρωμικών υμενίων σε φωτοβολταικές κυψελίδες

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Θετικών Επιστημών  
  • Ερευνητική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης
  • Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά όνομα του προγράμματος και στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμ. Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος LaserGraph και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

2 μήνες
Announcement Date: 14.07.2023
Closing Date: 24.07.2023
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser