Δυο (2) θέσεις Μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας - Εργαστήριο Η. Γκιζελή [Ref. # PAR-0474]

Job Board

Δυο (2) θέσεις Μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας - Εργαστήριο Η. Γκιζελή [Ref. # PAR-0474]

Announcement Date: 14.07.2023
Closing Date: 24.07.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology