Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Η. Γκιζελή [Ref. # IMB-0475]

Job Board

Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Η. Γκιζελή [Ref. # IMB-0475]

Announcement Date: 14.07.2023
Closing Date: 24.07.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology