Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Ι. Χαραλαμπόπουλου [Ref. # ORZ-0488]

Job Board

Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Ι. Χαραλαμπόπουλου [Ref. # ORZ-0488]

Announcement Date: 01.08.2023
Closing Date: 20.08.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology