Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού

•Ανάπτυξη λογισμικών, όπως προσδιορίζεται από τον Υπεύθυνο του Τμήματος Καινοτομίας και Ανάπτυξης Εφαρμογών •Συμμετοχή σε όλα τα στάδια υλοποίησης ή αναβάθμισης εφαρμογών, από τη σύλληψη ως την εφαρμογή •Συγγραφή πηγαίου κώδικα υψηλής ποιότητας αλλά και αποτελεσματικών API εντός συγκεκριμένων προθεσμιών
Announcement Date: 08.09.2023
Closing Date: 18.09.2023
Institute: Institute of Computer Science