Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Ι. Χαραλαμπόπουλου [Ref. # ORZ-0509]

Job Board

Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Ι. Χαραλαμπόπουλου [Ref. # ORZ-0509]

Announcement Date: 08.09.2023
Closing Date: 25.09.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology