Δυο (2) θέσεις Μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας - Εργαστήριο Α. Παυλόπουλου [Ref. # PAR-0515]

Job Board

Δυο (2) θέσεις Μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας - Εργαστήριο Α. Παυλόπουλου [Ref. # PAR-0515]

Announcement Date: 12.09.2023
Closing Date: 22.09.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology