Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση μίας θέσης συμβούλου επιχειρήσεων ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση μίας θέσης συμβούλου επιχειρήσεων ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης συμβούλου επιχειρήσεων ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου.

Κατεβάστε την πρόσκληση

Παράταση προθεσμίας υποβολής βιογραφικών έως και την Τετάρτη 11/10/23 στις 17.00 μ.μ

2η Παράταση προθεσμίας υποβολής βιογραφικών έως και την Τετάρτη 25/10/23 στις 17.00 μ.μ

3η Παράταση προθεσμίας υποβολής βιογραφικών έως και την Τετάρτη 08/11/23 στις 17.00 μ.μ

4η Παράταση προθεσμίας υποβολής βιογραφικών έως και την την Τετάρτη 15/11/23 στις 17.00 μ.μ.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Announcement Date: 22.09.2023
Closing Date: 04.10.2023
Institute: PRAXI Network