Μια (1) θέση Υποψήφιου/ας Διδάκτορα - Εργαστήριο Π. Ποϊράζη [Ref. # PAR-0523]

Job Board

Μια (1) θέση Υποψήφιου/ας Διδάκτορα - Εργαστήριο Π. Ποϊράζη [Ref. # PAR-0523]

Announcement Date: 25.09.2023
Closing Date: 05.10.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology