Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Ι. Χαραλαμπόπουλου [Ref. # ORZ-0522]

Job Board

Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Ι. Χαραλαμπόπουλου [Ref. # ORZ-0522]

Announcement Date: 20.10.2023
Closing Date: 30.10.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology