ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης προπτυχιακού φοιτητή, μερικής απασχόλησης, διοικητικής υποστήριξης στο ΕΤΕΠ Κρήτης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Connected Hubs in Ageing: Healthy Living to Protect Cerebrovascular Function», χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Research Executive Agency - Grant Agreement: 101087071) με κωδικό ΕΥΖ00096.

Κατεβάστε την πρόσκληση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση hr@stepc.gr .

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Announcement Date: 24.10.2023
Closing Date: 03.11.2023
Institute: Science & Technology Park of Crete