Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης «Στοιχειοθεσίας και σελιδοποίησης βιβλίων» των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης «Στοιχειοθεσίας και σελιδοποίησης βιβλίων» των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού με αντικείμενο τη Στοιχειοθεσία και σελιδοποίηση βιβλίων στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης του ΙΤΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Κατεβάστε την πρόσκληση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Announcement Date: 14.11.2023
Closing Date: 30.11.2023
Institute: Crete University Press