Δυο (2) θέσεις Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Ι. Χαραλαμπόπουλου [Ref. # ORZ-0570]

Job Board

Δυο (2) θέσεις Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Ι. Χαραλαμπόπουλου [Ref. # ORZ-0570]

Announcement Date: 17.11.2023
Closing Date: 27.11.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology