Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Γ. Χαμηλού [Ref. # ORZ-0575]

Job Board

Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Γ. Χαμηλού [Ref. # ORZ-0575]

Announcement Date: 12.12.2023
Closing Date: 22.12.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology