Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας - Ι. ΒΟΝΤΑΣ [Ref. # ORZ-0581]

Job Board

Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας - Ι. ΒΟΝΤΑΣ [Ref. # ORZ-0581]

Announcement Date: 15.01.2024
Closing Date: 25.01.2024
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology