Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Η. Γκιζελή [Ref. # ORZ-0578]

Job Board

Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Η. Γκιζελή [Ref. # ORZ-0578]

Announcement Date: 15.01.2024
Closing Date: 25.01.2024
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology